Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2015