Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Centrum sociálnych služieb Partizánske je právnickou osobou, zariadením sociálnych služieb určeným pre fyzickú osobu:

  • monitorovanie a signalizácia potreby pomoci: ktorá má nepriaznivý zdravotný stav a je poskytovaná s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa poskytuje inou formou, použitím telekomunikačných technológií.

Pri monitorovaní a signalizácií potreby pomoci sa poskytuje nepretržitá, dištančná, hlasová, písomná(krátka textová správa) alebo elektronická komunikácia s fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia, ktoré zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba určená pre fyzickú osobu, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav. Potrebu poskytovania sociálnej služby fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Miesto poskytovania sociálnej služby

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - okres Partizánske, Bánovce nad Bebravou.