Špecializované zariadenie

Špecializované zariadenie

Centrum sociálnych služieb Partizánske je právnickou osobou, zariadením sociálnych služieb určeným pre fyzickú osobu:
- v špecializovanom zariadení: odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex.
 
Forma sociálnej služby v špecializovanom zariadení sa poskytuje pobytová sociálna služba ako celoročná.
V špecializovanom zariadení sa:
a)poskytuje - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečenie poskytovania ošetrovateľskej starolivosti,
b) zabezpečuje - rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť a pomoc pri pracovnom uplatnení,
c)utvárajú podmienky na - úschovu cenných vecí.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Február 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29