Kontakt

Adresa:

CSS - Partizánske

Škultétyho 653/20
95801 Partizánske

 

Riaditeľka

PhDr. Mária Janíková, MBA

maria.janikova@csspartizanske.sk

0907 758 608

 

Vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku

Mgr. Mária Kutišová

038/749 46 08, 0907 552 724

maria.kutisova@csspartizanske.sk

 

Zdravotná sestra

Mgr. Silvia Petrusová

038/749 28 90, 0901 918 627