Požičiavanie pomôcok

Centrum sociálnych služieb Partizánske je právnickou osobou, zariadením sociálnych služieb určeným pre fyzickú osobu:
- požičiavanie pomôcok: s ťažkým zdravotným postihnutím, fyzickú osobu s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku a fyzickú osobu s nepriaznivým zdravotným stavom.
 
Požičiavanie pomôcok sa poskytuje sociálna služba ambulantnou a terénnou formou.