História zariadenia

Písal sa 15. júl  1966, kedy sa po prvý krát otvorili brány vtedy Domova dôchodcov v Partizánskom a v priebehu roka bolo prijatých prvých 25 klientov.

Prvotným zámerom pri budovaní stavby bolo postavenie internátu pre študentov a učňov ZDA Partizánske, avšak vzhľadom k narastajúcemu počtu starších občanov, ktorí si vyžadovali celodennú starostlivosť sa dobudoval ako domov dôchodcov.

Dlhodobým zriaďovateľom domova dôchodcov bol Okresný ústav sociálnych služieb v Topoľčanoch.

V roku 1996 prešlo zariadenie do pôsobnosti Krajského úradu v Trenčíne a neskôr pod správu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako Domov dôchodcov – domov sociálnych služieb s kapacitou zariadenia 120 klientov a neskôr bolo zariadenie Trenčianskym samosprávnych krajom premenované na Centrum sociálnych služieb Partizánske.

Do 31.12.2023 bolo v zariadení prijatých 2122 klientov.