Zabezpečenie návštev počas sviatkov v období od 20.12.2021 do 9.1.2022

Zabezpečenie návštev v Centre sociálnych služieb Partizánske počas sviatkov v období od 20.12.2021 do 9.1.2022
S účinnosťou od pondelka 20.12.2021 sú návštevy prichádzajúce do zariadenia povinné sa nahlásiť vopred na t. č. 038 749 2890, 038 749 4608, prípadne na t. č. 0901 918 628 u sociálnej pracovníčky.
Návštevy sú povolené:
- v pracovných dňoch v čase od 13:00 do 16:00 hod.
- cez víkendy a v dňoch pracovného pokoja v čase od 13:00 do 15:00 hod.
Návštevy sú povolené pre 2 osoby v trvaní maximálne 30 minút. Návštevy budú realizované v návštevnej miestnosti. Návštevy na izbách klientov a taktiež mimo stanovených hodín sú povolené len na výnimku, vzhľadom na zdravotný stav klienta po predchádzajúcom dohovore.
V súlade so spresnením a usmernením MPSVR SR sa v CSS - Partizánske sa umožňujú návštevy prijímateľov sociálnej služby v režime OTP (avšak je ešte potrebné otestovanie priamo v zariadení) len v návštevných miestnostiach.
Návštevy v režime OTP sú povolené iba v situáciách, ktoré neznesú odklad, napríklad terminálne štádium prijímateľa.
Návšteva je pri vstupe do CSS - Partizánske povinná preukázať sa:
* potvrdením o kompletnom zaočkovaní ( očkovanie osoby najmenej 14 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky pri dvojdávkovej schéme alebo prvej dávky s jednodávkovou schémou)
* potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (po prekonaní 90 dní) alebo
* potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu (potvrdenie nesmie byť staršie ako 24 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste)
Prosíme návštevníkov o dôsledné dodržiavanie stanovených podmienok a rešpektovanie pokynov zamestnancov. V opačnom prípade Vám návšteva nemusí byť umožnená.
Balíky pre klientov je možné riadne označené odovzdať službukonajúcemu personálu.