Verejná vyhláška RÚVZ Trenčín a Verejná vyhláška RÚVZ Považská Bystrica (21.09.2020)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici vydali rozhodnutia s opatreniami na predchádzanie šírenia ochorenia koronavírusom. Opatrenia sú vydané pre okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové mesto nad Váhom a Myjava s účinnosťou od 20.09.2020do odvolania a pre okres Púchov s účinnosťou od 21.09.2020 do 4.10.2020.