Veľkonočné prianie

Korbáč, vodu, kraslíc moc,

nech prinesie Veľká noc.

Zdravie, šťastie,

úsmev v tvári,

želáme všetkým k sviatku jari.

Veselú Veľkú noc Vám praje CSS Paritzánske