Usmernenie k umožneni návratu, presunu a prijímania prijímateľov SS v zariadení