Stretnutie k projetku „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom elektronického systému IDA“

Dňa 19.10.2022 riaditeľka - PhDr. Mária Janíková, MBA opäť zorganizovala stretnutie k projektu „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom elektronického systému IDA“, ktoré sa konalo v spoločenských priestoroch Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu.