Postup k opusteniu zariadenia prijímateľom soc.služieb v období od 20.12.2021 do 9.1.2022

Oznam k postupu opustenia zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov v období od 20.12.2021 do 9.1.2022
Pri opustení zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas s sviatkov platí:
• Prijímatelia sociálnych služieb môžu opustiť zariadenie sociálnych služieb počas sviatkov na minimálne 72 hodín.
• Prijímateľ sa pred odchodom zo zariadenia otestuje antigénovým testom.
• Po návrate do zriadenia je potrebné otestovať prijímateľa, ktorý sa vracia od blízkej osoby.
• Prijímateľ je povinný podriadiť sa izolácii, a to nasledovne:
Očkovaný – podstúpi izoláciu v trvaní 3dni,
Prekonaný –podstúpi izoláciu v trvaní 3 dni,
Neočkovaný – podstúpi izoláciu v lehote 5 dni.
• Po ukončení izolácie je potrebné opätovne otestovať prijímateľa.
• Každý prijímateľ sociálnej služby po návrate do zariadenia vyplní Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave PSS a osôb, s ktorými je v styku.