Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID - 19