Oznam - podmienky povolenia návštev od 04.06.2020

Dňa 03.júna 2020 Centrum sociálnych služieb Partizánske na základe opatrenia ÚVZ SR, ktoré schválilo plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením Covid 19

Vám oznamujeme,

že od dnešného dňa sme vstúpili do I. fázy uvoľňovania režimu v poskytovaných sociálnych službách.

Od zajtrajšieho dňa t.j 04. júna 2020 sú v Centre sociálnych služieb Partizánske

povolené návštevy,

avšak za určitých podmienok, a to:

 preferujeme realizovanie návštev vo vonkajších vyhradených priestoroch zariadenia,
 pri imobilných klientov sa návštevy budú realizovať na obytnej jednotke klientka,
 návšteva je povolená len po telefonickom objednaní (deň vopred), maximálny povolený čas návštevy je 30 minút, maximálny počet osôb na 1 klienta sú 2 osoby ( avšak osoba musí mať viac ako 15 rokov),
 horné dýchacie cesty počas návštevy klienta musia byť prekryté,
 návšteva pred vstupom spoločne so službukonajúcim personálom vypíše dotazník (vykoná sa skríning ako meranie teploty, zabezpečenie dezinfekcie rúk, zisťovanie karantény, cestovateľskej anamnézy a pod...),
 po každej návšteve je vykonaná dezinfekcia priestoru.

Svoju návštevu môžete nahlásiť deň vopred na tel. čísle 038 749 28 90.
Prajeme pekný deň