Oznam k návštevám 07.03.2022

Na základe rozhodnutia riaditeľky Centra sociálnych služieb – Partizánske PhDr. Márie Janíkovej, MBA a v zmysle platnej legislatívy sa dňom 07.03.2022 do odvolania povoľujú návštevy klientov v režime OTP s predložením negatívneho výsledku antigénového testu nie starším ako 48 hod.