„Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom elektronického systému IDA“

Dňa 11.10.2022 riaditeľka - PhDr. Mária Janíková, MBA zorganizovala stretnutie k projektu „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom elektronického systému IDA“. Predmetom projektu je vytvorenie podmienok pre zabezpečenie služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci, ktorá bude realizovaná prostredníctvom bezplatne poskytovaného elektronického nástroja IDA. Využitie novej sociálnej služby umožní znížiť zdravotné, sociálne a bezpečnostné riziká u seniorov a zdravotne postihnutých ľudí, prinesie predĺženie samostatného a nezávislého života v prirodzenom domácom prostredí, príp. umožňuje predchádzať nástupu občana do pobytového zariadenia sociálnych služieb. Elektronický systém IDA bude poskytovaný v rámci projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov európskeho fondu regionálneho rozvoja.