Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Partizánskom na roky 2020-2024

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Partizánskom na roky 2020-2024

Cieľom Koncepcie rozvoja sociálnych služieb je vytvoriť efektívny, transparentný, dostupný a kvalitný nástroj na plánovanie, riadenie a poskytovanie sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb (ďalej len CSS PE), ktorý bude zohľadňovať potreby klientov a možnosti vyššieho územného celku.

Poslaním CSS PE je využiť všetky dostupné prostriedky a nástroje na zlepšenie kvality života našich klientov. Umožniť im zostať, podľa svojich schopností a možností, rovnocennými členmi spoločnosti a komunity, využívať ich prirodzené zdroje, udržať kontakt s blízkymi osobami a naplniť ich záujmy.

Zariadenie sociálnych služieb v rámci strategického plánovania prostredníctvom SWOT analýzy identifikovalo tak silné a slabé stránky organizácie a poskytovanej sociálnej služby, ako aj príležitosti a ohrozenia vyplývajúce z prostredia, v ktorom pôsobia a sociálne služby poskytujú.

Spoločným úsilím všetkých zainteresovaných osôb je dosiahnuť a trvale udržať plné uspokojenie potrieb a požiadaviek klientov zariadenia a ich zákonných zástupcov. Dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zúčastnených strán, zabezpečiť spokojnosť zamestnancov a zamestnankýň, dosahovať vyrovnané hospodárenie. Napredovať v súlade s novými potrebami, trendmi a požiadavkami spoločnosti a zriaďovateľa -TSK. Rovnako dôležité ako stanovenie si cieľov rozvoja CSS pre nás bude aj monitoring ich plnenia.

Hlavným cieľom zariadenia vo všeobecnosti bude naďalej skvalitňovať poskytované služby v našom zariadení. Hodnotiteľmi plnenia výziev okrem zamestnancov budú aj samotný klienti na základe dotazníkov spokojnosti s poskytovanými službami.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.