Domov sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb

Centrum sociálnych služieb Partizánske je právnickou osobou, zariadením sociálnych služieb určeným pre fyzickú osobu:
- v domove sociálnych služieb: do dovŕšenia dôchodkového veku odkázanú na pomoc inej fyzickej osobe a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách.
Forma sociálnej služby v domove sociálnych služieb sa poskytuje pobytová sociálna služba ako celoročná.
V domove sociálnych služieb sa:
a)poskytuje - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečenie poskytovania ošetrovateľskej starolivosti,
b) zabezpečuje - rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť a pomoc pri pracovnom uplatnení,
c)utvárajú podmienky na - úschovu cenných vecí.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Október 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31